La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics.

Descripció

La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. Els compostos orgànics continguts en les aigües residuals agroalimentàries i tèxtils poden ser eliminats/mineralitzats mitjançant aquesta tecnologia degut a les característiques del propi material de rebliment i l’acció dels microorganismes presents a la rizosfera de les espècies emprades als NBS. Aquesta tècnica suposa una alternativa de baix cost d’inversió, operació i manteniment en el tractament d’aigües residuals.
tornar a la llista