La biofiltració és una tècnica basada en la retenció (deposició) i degradació de compostos orgànics promoguts per microorganismes.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La biofiltració és una tècnica basada en la retenció (deposició) i degradació de compostos orgànics promoguts per microorganismes. Aquests microorganismes (bacteris i/o fongs), suportats en superfícies plàstiques de materials de rebliment, solen adaptar-se a les característiques de l’aigua a tractar generant un efluent lliure de contaminants. La tecnologia emprada és idèntica a l’emprada en el tractament d’aigües, anomenada “filtre percolador”.


tornar a la llista