La tecnologia Fenton permet augmentar la biodegradabilitat d’elements recalcitrants existents en aigües residuals per mitjà de l’ús de reactiu Fenton i peròxid d’hidrogen.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La tecnologia Fenton permet augmentar la biodegradabilitat d’elements recalcitrants existents en aigües residuals per mitjà de l’ús de reactiu Fenton i peròxid d’hidrogen. Mitjançant l’ús eficient d’aquests reactius, es poden generar espècies altrament oxidants (radical hidroxil, OH-) que reacciona amb el compost problemàtic tot degradant-lo parcialment o mineralitzant-lo en funció de la seva concentració.


tornar a la llista