Les membranes ceràmiques són una solució tecnològica que permet la recuperació i concentració de metalls específics en efluents aquosos.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Les membranes ceràmiques són una solució tecnològica que permet la recuperació i concentració de metalls específics en efluents aquosos. Les característiques de les membranes ceràmiques permeten suportar les condicions corrosives dels efluents fortament àcids o àlcalis. En funció del metall d’interès a recuperar, es poden incorporar estratègies de recuperació del metall en forma sòlida a través de mètodes hidrometal·lúrgics com la precipitació selectiva o electrodeposició.


tornar a la llista