Els aiguamolls construïts (AC) són sistemes naturals de tractament d’aigües residuals que consisteixen en basses impermeabilitzades, plenes de material granular i plantades amb especies aquàtiques. En els AC la matèria orgànica i els nutrients presents en l’aigua residual són eliminats mitjançant processos químics, físics i biològics.

Generat i elaborat:

LEITAT

Descripció

L’ Electrowetland és una tecnologia innovadora que parteix de la sinergia entre els AC i els sistemes bioelectroquímics (BES). Aquests segons són sistemes capaços de generar electricitat a partir de la oxidació de la matèria orgànica i mitjançant l’oxigen com a element final de reducció. El gradient redox generat de forma natural en el llit filtrant així com la alta presència de matèria orgànica fàcilment biodegradable present dins del sistemes, fan dels AC entorns idonis per a la integració dels BES.


tornar a la llista