Les SLM resulten una solució factible en la recuperació de metalls ja que contenen una elevada especificitat, intensitat i productivitat, no generen emissions i consumeixen poca energia.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Les SLM resulten una solució factible en la recuperació de metalls ja que contenen una elevada especificitat, intensitat i productivitat, no generen emissions i consumeixen poca energia. Aquesta tecnologia resulta de la combinació entre membranes polimèriques convencionals i extracció amb solvents. Una vegada el metall en qüestió ha sigut recuperat i segons l’eficiència obtinguda, es poden incorporar estratègies de recuperació del metall en forma sòlida a través de mètodes hidrometal·lúrgics com la precipitació selectiva o la electro-deposició.


tornar a la llista