La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria.

Descripció

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria. Les auditories permeten conèixer el comportament energètic de les instal·lacions, identificant els equips amb un major impacte en el consum energètic. Així com identificar millores de gestió energètica, tecnologies que permetin millorar l’eficiència energètica i incrementar l’ús de les energies renovables.
tornar a la llista