Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis. L’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmia, l’energia minieòlica i la minihidràulica són les principals fonts d’energies renovables a tenir en compte.


tornar a la llista