La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis.

Descripció

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis. L’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmia, l’energia minieòlica i la minihidràulica són les principals fonts d’energies renovables a tenir en compte.
tornar a la llista