El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària (p. ex. gas natural, biogàs, biomassa, etc…).

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària (p. ex. gas natural, biogàs, biomassa, etc…). Es parla d’instal·lacions de microcogeneració quan la potència és inferior a 100 kW i de cogeneració a petita escala quan la potència és inferior a 1 MW. Es recomana realitzar estudis individualitzats per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar sistemes de cogeneració a cada indústria. Perquè siguin viables econòmicament cal assegurar-se que les hores de funcionament de les instal·lacions siguin el més grans possibles i que s’aprofiti al màxim la calor residual generada. En determinats usos que es requereixi fred es pot estudiar la viabilitat d’instal·lar sistemes de trigeneració.


tornar a la llista