Realitzar estudis per determinar el potencial d’aprofitament d’excedents energètics per a la producció de calor i/o fred.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Realitzar estudis per determinar el potencial d’aprofitament d’excedents energètics per a la producció de calor i/o fred. A nivell d’indústria, es pot avaluar el potencial d’estalvi de recuperar la calor procedent de diferents processos productius (p. ex. forns, processos d’assecatge, etc.), calor procedent de sistemes d’aire comprimit, processos de combustió o de producció de fred per utilitzar-la en altres processos. També es pot avaluar la viabilitat de compartir/aprofitar els excedent energètics d’altres indústries ubicades en un mateix polígon industrial. En edificis del sector terciari es pot avaluar el potencial estalvi d’utilitzar la calor procedent de la refredadora per a produir aigua calenta sanitària a un nivell determinat, mitjançant l’ús de bescanviadors de calor situats al circuit de condensació.


tornar a la llista