La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Foment de l’ús d’aigua regenerada a partir de la identificació de la qualitat de l’aigua requerida i generada per cada procés i anàlisi dels consums mitjans assolits.

Descripció

Foment de l’ús d’aigua regenerada a partir de la identificació de la qualitat de l’aigua requerida i generada per cada procés i anàlisi dels consums mitjans assolits. Segons l’objectiu de reutilització i qualitat d’aigua a assolir, és necessari la integració de tecnologies comercials (aigua regenerada). Aquestes tecnologies poden incloure solucions que millorin la qualitat de l’aigua tan a nivell fisicoquímic com microbiològic.
tornar a la llista