Una de les opcions per al tractament eficaç d’aigües de rentat i que, a més, permet la higienització de l’efluent, és la tècnica de electro-oxidació acoblat a ozó.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Una de les opcions per al tractament eficaç d’aigües de rentat i que, a més, permet la higienització de l’efluent, és la tècnica de electro-oxidació acoblat a ozó. Aquest tàndem permet oxidar totalment la matèria orgànica present a l’aigua residual, tant la més fàcilment biodegradable com la més recalcitrant, tot generant CO2 com a producte de la degradació. Per mitjà de la dosificació idònia d’ozó, l’efluent acaba essent higienitzat (eliminació total de microorganismes com Salmonella sp o E. coli), tot permetent la reutilització de l’aigua en nous cicles de rentat.


tornar a la llista