El turisme és un sector econòmic en creixement i s’ha convertit en una de les prioritats estratègiques de la política econòmica catalana. L’alta activitat turística genera grans quantitats de fluxos residuals aquosos, que poden ser tractats o inclús regenerats per ser reaprofitats.

Generat i elborat:

LEITAT

Descripció

Es proposa com a solució la electrocoagulació-flotació, al tractar-se d’una tecnologia de tractament de fluxos residuals apte per a aigües de les característiques dels fluxos residuals generats en les instal·lacions turístiques. Es tracta d’una tecnologia electroquímica que genera flòculs de metall de ferro i/o d’alumini que absorbeix i adsorbeix els contaminats. La flotació i separació mecànica d’aquest flòculs de la matriu aquosa permet eliminar els contaminats del flux.


tornar a la llista