A partir d’un primer estudi sobre la composició d’elements d’interès continguts a l’aigua, se seleccionaran quins absorbents o biosorbents, llots de depuradora, poden ser emprats en la separació selectiva d’aquests en l’aigua.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir d’un primer estudi sobre la composició d’elements d’interès continguts a l’aigua, se seleccionaran quins absorbents (p. ex. zeolites, carbó actiu) o biosorbents (p. ex. residus de biomassa locals), llots de depuradora, poden ser emprats en la separació selectiva d’aquests en l’aigua.
Es podrà determinar l’eficiència d’absorció de metalls tot avaluant la seva concentració a l’aigua abans i després del tractament i al sòlid emprat.
L’èxit dels assajos reproduïbles a escala de laboratori poden esdevenir en un escalat pilot tot emprant configuracions o equips comercials disponibles al mercat.


tornar a la llista