Els propers dies 28 i 29 de setembre de 2023 tindrà lloc la jornada europea de transferència de coneixement del projecte CityLoops d’intercanvi d’experiències europees d’economia circular. Un esdeveniment per conèixer les solucions circulars per transformar les ciutats i avançar envers una economia més sostenible.

Es tracta d’una gran oportunitat per poder conèixer i intercanviar experiències sostenibles d’èxit entre agents de referència de l’economia circular amb aplicació en 3 temàtiques diferents que s’exposaran i treballaran al llarg de la jornada (prevenció del malbaratament i aprofitament alimentari, construcció circular i compra pública verda i circular).

El projecte europeu CityLoops, 2019-2023, ha comptat amb 8 territoris d’Europa que han pogut demostrar solucions circulars sobre la prevenció i gestió de bioresidus, iniciatives per abordar el repte de la matèria orgànica; La construcció i demolició, amb canvis en el disseny, construcció, gestió i aprofitament dels residus; La compra i contractació pública verda i circular com a instrument clau per impulsar canvis i estimular el mercat; I la mesura de la circularitat, en el marc d’una definició de ciutat circular operativa acompanyada d’indicadors.

El Vallès Occidental ha participat com a territori de replicació, tenint l’oportunitat de compartir al final del projecte un espai de transferència i coneixement que ajudi a impulsar propostes per al territori i a estimular un marc de col·laboració entre actors implicats.

La jornada es desenvoluparà en 2 dies amb diverses sessions i activitats per compartir coneixement i experiències entre les persones ponents i les participants.

 

PROGRAMA

28/09:

9:00h a 11:00 – Sessió General “Ciutats circulars com a marc per a l’acció”

11:30h a 13:30 – Sessions Tècniques Temàtiques

15:00h a 17:00 – Visites d’estudi

29/09:

9:00h a 13:30h – Visites d’estudi

15:15h – Tancament de la jornada