Els dies 20 i 21 de juny s’ha celebrat a Porto l’assemblea final del projecte europeu CityLoops. L’agenda del certamen va incloure una sessió en la que representants polítics de diverses ciutats i regions europees participants van compartir el que ha suposat la participació en el projecte per a la promoció de l’economia circular en el seu territori. Espais de transferència de les experiències i visites d’estudi van completar les jornades del projecte que finalitzarà definitivament al setembre.

El Vallès Occidental, amb la participació del Consell Comarcal i del Centre Tecnològic Leitat, participa en el projecte CityLoops com a territori de replicació amb la finalitat de seguir i poder aprofitar els aprenentatges derivats de les pràctiques demostratives que han portat a terme 7 regions europees: Apeldoorn (Països Baixos), Bodo (Noruega), Mikkeli (Finlándia), Hoje-Taastrup i Roskide (Dinamarca), Porto (Portugal) i Sevilla.

L’Assemblea Final del projecte, celebrada a Porto, el 20 i 21 de juny, s’ha centrat en compartir una presentació final de les experiències desenvolupades i dels aprenentatges adquirits, amb la programació de diversos espais per compartir i treballar. La trobada va ser inaugurada pel Sr. Filipe Araújo, Vice-alcalde de Porto, i es va iniciar amb una sessió política.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, en la seva presentació, va indicar que la participació en CityLoops ha donant impuls a l’economia circular en l’acció del Consell Comarcal durant el període del projecte. Ha servit per potenciar l’acció estratègica en aquest àmbit al Vallès Occidental, amb passos concrets com l’adhesió a la Declaració Europea de Ciutats Circulars al gener de 2021 i reforçant projectes com el Recooperem i el Mercat Circular, que configuren una de les principals apostes de circularitat en el futur de la comarca lligada a la sostenibilitat alimentària. Finalment, va posar en valor que la participació en el projecte havia estat una important finestra de coneixement per a l’equip tècnic, aportant una suma de coneixements que han inspirat el treball en diferents accions passades i per al futur.

Altres representants de les ciutats de Bodo, Hoje-Taastrup, Espoo o Mikkeli van repassar quina havia estat l’experiència en el projecte i els valors recollits per donar continuïtat a polítiques i estratègies de suport a la circularitat en el futur.

Informacions sobre properes convocatòries europees, en CCRI-Iniciatives de Regions i Ciutats Europees o Horizon Europe entre d’altres, van servir per obrir el diàleg envers futures col·laboracions per treballar projectes i aprofitar els recursos europeus, especialment d’interès per al Vallès Occidental amb la ciutat de Porto amb qui es comparteix la inquietud per iniciatives de prevenció del malbaratament alimentari.

Com a complement a la jornada es van desenvolupar sessions de presentació de resultats de cadascun dels àmbits d’acció del projecte i es va participar en la visita d’experiències de Porto per promoure la circularitat en la gestió alimentaria, així com per assegurar la reutilització de materials de la construcció, incorporant nous criteris i tècniques de demolició i aprofitament especialment els lligats al patrimoni cultural de la ciutat.

El projectes CityLoops, una finestra d’aprenentatge

El CityLoops “Demostracions de desenvolupament urbà sistèmic per a ciutats circulars i regeneratives”, liderat per ICLEI- Governs locals per a la sostenibilitat, és un projecte realitzat dins del Programa Marc Horizon 2020, entre 2019 i 2023, amb la participació de 28 entitats de 8 Països.

En aquest període, en 7 zones d’Europa han dissenyat i provat propostes i eines entorn el tractament i aprofitament del residu orgànic i en la prevenció i tractament dels residus de construcció i demolició. De forma complementària, han treballat en la incorporació de la compra pública circular com a element clau.

A traves de diverses visites d’estudi, representants tècnics han tingut l’oportunitat de conèixer de prop les experiències i extreure informacions i coneixements a tenir en compte en iniciatives que es puguin promoure al Vallès Occidental per avançar en la transició ecosocial.

Actualment, i com a tancament del projecte, s’està treballant en el disseny d’una jornada que permeti portar al Vallès Occidental diversos representants que presentin de forma directa les experiències i que serveixin per obrir debats i oportunitats d’acció futures, en projectes locals o en aprofitant recursos de programes europeus.