Permet accedir a un descompte econòmic directe per innovacions que tenen en compte l’eficiència en l’ús dels recursos o la reducció de l’impacte ambiental

Les empreses amb seu a Catalunya i amb una plantilla entre 5 i 100 treballadors/es poden sol·licitar l’ajut “Cupons a l’Ecoinnovació” que permet accedir a tres tipus de serveis:

  • Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals
  • Ecodisseny de productes i serveis
  • Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular

El cost màxim del servei que pot ser subvencionable és de 10.000 euros.  L’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei i fins un màxim d’ajut de 4.000 euros. I es pot demanar 1 cupó per empresa com a màxim.

Amb aquest procediment, l’empresa rep un cupó que podrà bescanviar obtenint un descompte directe en la factura del servei. Per poder fer-ho, el servei ha de ser contractat amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ (categoria d’Economia verda) o Agents tecnològics amb el segell TECNIO.

Aquests ajuts formen part del Programa de Cupons a la Innovació que promou ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 16 de novembre de 2017, o fins a exhaurir el pressupost disponible.

Més informació i accés a la documentació de sol·licitud AQUI