La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical.

Descripció

Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical. Aquesta metodologia al contrari del que es fa habitualment consisteix en agafar el palet com a unitat de partida ja que les seves dimensions són un estàndard ja definit i partir d’aquí dissenyar la caixa d’embalatge i l’envàs primari de manera que el resultat final sigui el més eficient possible aconseguint transportar el màxim d’unitats possibles per palet, camió o contenidor.
tornar a la llista