El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. El distintiu permet proporcionar als usuaris i consumidors informació fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis. Està dividit per categories incloent diferent tipus de productes, però també establiments hotelers, o edificis d’ús d’oficines. Per tal de que els productes puguin ser certificats, s’han de validar per un organisme independent les seves característiques considerant els criteris específics per a cada categoria.


tornar a la llista