La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

L’etiqueta Europea està dividida per categories de producte o servei: productes cosmètics, tèxtils, pintures, mobiliari, etc.

Descripció

L’etiqueta Europea està dividida per categories de producte o servei: productes cosmètics, tèxtils, pintures, mobiliari, etc. Per tal de que els productes puguin ser certificats, s’han de validar les seves característiques considerant els criteris ambientals estrictes establerts prèviament específics per a cada categoria. Les ecoetiquetes les atorga una tercera part independent, que exerceix com a entitat certificadora. La certificació permet proporcionar als consumidors orientació i informació exacta, verificable i amb base científica sobre els productes i els serveis. D’aquesta manera els consumidors s’asseguren de triar les opcions que redueixen els efectes ambientals adversos i contribueixen a l’ús eficaç dels recursos.
tornar a la llista