La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.

Descripció

El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. El distintiu permet proporcionar als usuaris i consumidors informació fiable sobre la qualitat ambiental dels productes i dels serveis. Està dividit per categories incloent diferent tipus de productes, però també establiments hotelers, o edificis d’ús d’oficines. Per tal de que els productes puguin ser certificats, s’han de validar per un organisme independent les seves característiques considerant els criteris específics per a cada categoria.
tornar a la llista