Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical. Aquesta metodologia al contrari del que es fa habitualment consisteix en agafar el palet com a unitat de partida ja que les seves dimensions són un estàndard ja definit i partir d’aquí dissenyar la caixa d’embalatge i l’envàs primari de manera que el resultat final sigui el més eficient possible aconseguint transportar el màxim d’unitats possibles per palet, camió o contenidor.


tornar a la llista