La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

El procés de servitització requereix que les empreses canviïn o adaptin l’enfoc del seu negoci, passant de ser una organització tradicional i orientada al producte a una organització renovada enfocada als serveis.

Descripció

El procés de servitització requereix que les empreses canviïn o adaptin l’enfoc del seu negoci, passant de ser una organització tradicional i orientada al producte a una organització renovada enfocada als serveis. Aquest procés requereix un canvi del model convencional de negoci, ja que s’ha d’adequar les seves capacitats, la lògica d’ingressos, el model de contractació i la pròpia organització per a transformar-se en una empresa de serveis. Per poder oferir un servei complementari que interessi el client cal conèixer-ne bé les necessitats i l’ús que fa dels productes. Per això, en aquest model de negoci el client ha de ser al centre de l’estratègia de l’empresa.
tornar a la llista