Co-digestió anaeròbia de residus orgànics industrials i purins per a la producció de biogàs i fertilitzants,

A partir de l’anàlisi composicional de residus orgànics seleccionats (p. ex. relació C/N/P, contingut en matèria volàtil, metalls pesants i possibles inhibidors) s’analitza la barreja òptima d’aquests residus amb purins per a maximitzar la producció de biogàs en base a aconseguir una composició de nutrients òptima.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de l’anàlisi composicional de residus orgànics seleccionats (p. ex. relació C/N/P, contingut en matèria volàtil, metalls pesants i possibles inhibidors) s’analitza la barreja òptima d’aquests residus amb purins per a maximitzar la producció de biogàs en base a aconseguir una composició de nutrients òptima. Els primers assajos per a validar aquesta proporció es realitzen a escala de laboratori, avaluant la producció potencial de metà. Un posterior estudi a escala pilot industrial determinarà la producció de biogàs en règim d’alimentació en continu.


tornar a la llista