Piròlisi de residus inorgànics per a la producció de biocombustibles líquids,

Realització d’un estudi de viabilitat sobre la implementació d’un procés de piròlisi per al tractament de residus de plàstics difícilment reciclables.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Realització d’un estudi de viabilitat sobre la implementació d’un procés de piròlisi per al tractament de residus de plàstics difícilment reciclables. A partir de la caracterització del residu a tractar, s’avalua la potencial generació de biocombustible líquid mitjançant la realització d’assajos de piròlisi i anàlisis dels hidrocarburs generats. A partir del rendiment del procés, tot coneixent la quantitat de residus de packaging que cal tractar anualment, es realitza un estudi de viabilitat per a valorar l’oportunitat d’implementació de la piròlisi a escala industrial.


tornar a la llista