Digestió anaeròbia parcial de llots acoblada a MFC per a la producció d’energia elèctrica,

Segons les característiques fisicoquímiques del llot a tractar i valoritzar (p. ex. presència elevada de compostos volàtils), es pot plantejar el desenvolupament de la digestió anaeròbia parcial per a la producció d’AGVs i la seva integració amb la tecnologia MFC.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Segons les característiques fisicoquímiques del llot a tractar i valoritzar (p. ex. presència elevada de compostos volàtils), es pot plantejar el desenvolupament de la digestió anaeròbia parcial per a la producció d’AGVs i la seva integració amb la tecnologia MFC. L’estudi es realitzaria primer a escala de laboratori, i a partir d’aquests resultats i segons l’experiència existent del projecte MFC4Sludge, el sistema seria escalat i integrable en un entorn industrial.


tornar a la llista