Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas,

La recuperació del nitrogen contingut als purins en forma de sulfat amoni és una tècnica interessant, desenvolupada al projecte europeu BIOECOSIM.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La recuperació del nitrogen contingut als purins en forma de sulfat amoni és una tècnica interessant, desenvolupada al projecte europeu BIOECOSIM. La solució demostrada es basa en l’optimització de la tècnica d’stripping de nitrogen, l’operació de membranes que permeten la difusió de amoníac (gas) i la seva recuperació en forma de sulfat amoni per mitjà d’un rentat amb àcid sulfúric. Per una banda, la solució líquida tractada, amb una més baixa càrrega nitrogenada resultant, pot ésser valoritzada al camp. Per altra banda, el sulfat amoni generat, pot ser emmagatzemat i/o comercialitzat també per a usos agrícoles.


tornar a la llista