Tecnologia d’ultrasons per a la solubilització de productes de valor afegit continguts en residus vegetals,

A partir de la composició de l’efluent a tractar o valoritzar mitjançant la tecnologia d’ultrasons i tot coneixent la tipologia de producte a obtenir (sucres, fibres,…) es realitzaran proves a escala de laboratori per a optimitzar la producció d’aquests productes en funció de variables com temps, energia i potència aplicada.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de la composició de l’efluent a tractar o valoritzar mitjançant la tecnologia d’ultrasons i tot coneixent la tipologia de producte a obtenir (sucres, fibres,…) es realitzaran proves a escala de laboratori per a optimitzar la producció d’aquests productes en funció de variables com temps, energia i potència aplicada. Es calcularà el grau de solubilització emprant tècniques de cromatografia o de quantificació específiques per a cada component d’interès. La tècnica serà escalable d’escala laboratori a pilot industrial.


tornar a la llista