Incineració de residus, anàlisis de perillositat i valorització de cendres,

Es proposa un anàlisi de la incineració de residus contaminats i el risc actual en la generació de nanopartícules.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Es proposa un anàlisi de la incineració de residus contaminats i el risc actual en la generació de nanopartícules. A continuació una avaluació del risc de perillositat dels contaminants emesos a l’aire així com els presents en les cendres que poden limitar la seva valorització com a materials de construcció.


tornar a la llista