A partir de la caracterització del llot o residu sòlid a gestionar, s’estudiarà la seva compostabilitat tot procedint a la realització de proves de compostatge a escala laboratori i pilot.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid a gestionar, s’estudiarà la seva compostabilitat tot procedint a la realització de proves de compostatge a escala laboratori i pilot. Es quantificaran les variables fisicoquímiques i microbiològiques que definiran la qualitat de compost (Tipus A, B o C). En funció de la qualitat del compost final i potencial generació de residus propers a la indústria agroalimentària, s’avaluarà la viabilitat de dur a terme co-compostatge de residus.


tornar a la llista