Electrodeposició/electroplating per a la recuperació de metalls de valor a partir d’efluents amb metall dissolt,

A partir de l’anàlisi dels metalls de valor continguts a les aigües, s’avaluarà la potencial recuperació d’aquests emprant electrodeposició.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de l’anàlisi dels metalls de valor continguts a les aigües, s’avaluarà la potencial recuperació d’aquests emprant electrodeposició. Abans s’avaluarà la presència d’altres metalls competidors que puguin co-electrodepositar-se. En aquest cas, es procedirà a precipitar selectivament aquest metall no desitjat tot ajustant el pH del medi i precipitant-lo amb l’ús d’agents químics. Els paràmetres a optimitzar durant l’electrodeposició comprendrà voltatge, intensitat de corrent, temps de tractament, tipus i distància entre elèctrodes, entre d’altres. La solució és escalable ja que es disposa de tecnologia a nivell comercial.


tornar a la llista