Digestió anaeròbia parcial per a la producció d’àcids grassos volàtils (AGV),

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid es desenvoluparà un assaig de digestió anaeròbia parcial a escala de laboratori per a la transformació del carboni existent en forma d’AGVs.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid es desenvoluparà un assaig de digestió anaeròbia parcial a escala de laboratori per a la transformació del carboni existent en forma d’AGVs. Una vegada posat a punt el bioreactor i optimitzada la operació (temps de residència hidràulic i cel·lular, temperatura, recirculació de biomassa) en mode batch i continu, i analitzada la concentració dels bioproductes generats, s’avaluarà la seva recuperació en continu emprant membranes. La tecnologia s’escalarà a pilot industrial una vegada els resultats demostrin la viabilitat final del procés i la puresa dels productes generats.


tornar a la llista