Projecte PACTEX per a l’establiment de sinergies entre les indústries tèxtil i del packaging amb l’objectiu d’intercanviar matèries primeres i recursos i dissenyar nous productes en un context d’economia circular i innovadora.

Generat i elaborat:

LEITAT

Descripció

Es proposa crear sinergies entre els dos sectors industrials per reutilitzar materials. Es poden realitzar iniciatives com la creació de bosses reutilitzables a partir de retalls sobrants; l’obtenció de polipropilè reciclat provinent de restes de fils o la creació de bandoleres i fundes a partir de retalls en són exemples.
La mesura més destacada, és l’obtenció de gransa de PET reciclat mitjançant la extrusió de residus polimèrics per a la fabricació de noves peces de plàstic amb requisits tècnics menors.


tornar a la llista