Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics,

Actualment existeixen evidències científiques basades en l’ús de catalitzadors alternatius al CuO (emprat per l’empresa Borregaard) com zeolites-alúmines o metal organic frameworks (MOFs).

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Actualment existeixen evidències científiques basades en l’ús de catalitzadors alternatius al CuO (emprat per l’empresa Borregaard) com zeolites-alúmines o metal organic frameworks (MOFs). La producció i ús efectiu d’aquests catalitzadors en la producció de vanilina o àcid vaníl·lic esdevé un factor limitant en la viabilitat del procés així com l’eficiència de recuperació selectiva dels subproductes generats. Per fer front a aquestes incògnites, es necessària la investigació en nous processos operats a baixa pressió, en condicions àlcalis i de baixa temperatura.


tornar a la llista