Vermicompostatge per a la producció d’esmenes orgàniques de qualitat,

Realització d’assajos de vermicompostatge emprant com a material de partida compost primari i/o secundari a escala de laboratori.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Realització d’assajos de vermicompostatge emprant com a material de partida compost primari i/o secundari a escala de laboratori. L’estudi tindrà com a objectiu avaluar el grau d’estabilització del llot, l’augment del contingut húmic i la millora de la resta de propietats fisicoquímiques i microbiològiques del compost per mitjà de l’ús de cucs vermicompostadors. A partir dels primers resultats, s’avaluarà l’escalat de la tècnica en un entorn industrial.


tornar a la llista