Dissolució àcida de metalls en residus,

A partir de la caracterització fisicoquímica del residu a tractar i la quantificació del metall d’interès a recuperar, es realitzen assajos de lixiviació química a escala de laboratori. Aquests inclouen la selecció dels àcids potencialment òptims, optimització del temps de tractament i temperatura, entre altres variables.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

A partir de la caracterització fisicoquímica del residu a tractar i la quantificació del metall d’interès a recuperar, es realitzen assajos de lixiviació química a escala de laboratori. Aquests inclouen la selecció dels àcids potencialment òptims, optimització del temps de tractament i temperatura, entre altres variables.
Una vegada extret el material (o triturat) del medi àcid, s’avalua el grau de dissolució del metall d’interès tot caracteritzant la presència d’aquest a la fracció dissolta. S’avalua la possibilitat de recuperar l’àcid emprat mitjançant tècniques com l’electrodiàlisi.


tornar a la llista