Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa,

L’electro-reducció suposa una alternativa tècnicament viable en l’eliminació de nitrats i nitrits presents als lixiviats d’abocador.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

L’electro-reducció suposa una alternativa tècnicament viable en l’eliminació de nitrats i nitrits presents als lixiviats d’abocador. El seu principi es basa en la reducció dels ions nitrits i nitrats en forma de nitrogen gas, degut a l’acció electro-química d’una corrent elèctrica a través d’elèctrodes. L’eliminació d’aquests compostos pot contribuir a la millora de l’eficiència del tractament actual de lixiviats per osmosi inversa, tot generant menys corrent de rebuig i amb menor càrrega nitrogenada.


tornar a la llista