Trituració de residus inorgànics (tipus VFU, industrials, mineria) per afavorir la seva homogenització i maneig

Es proposa un estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus inorgànics procedents de diverses indústries.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Es proposa un estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus inorgànics procedents de diverses indústries. A continuació un anàlisi de la inversió necessària i el cost de subministrament associat a un potencial servei de trituració de residus inorgànics industrials a escala local


tornar a la llista