Fermentació per a la producció de biocombustibles líquids (bioetanol, biobutanol),

En base a la quantificació i anàlisi composicional del sucres/carbohidrats presents en l’efluent industrial a valoritzar i a l’anàlisi dels potencials inhibidors de la bioreacció desitjada, es dissenyarà i posarà a punt un bioreactor a escala de laboratori per a avaluar el grau de transformació de carbohidrats en els bioproductes desitjats.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

En base a la quantificació i anàlisi composicional del sucres/carbohidrats presents en l’efluent industrial a valoritzar i a l’anàlisi dels potencials inhibidors de la bioreacció desitjada, es dissenyarà i posarà a punt un bioreactor a escala de laboratori per a avaluar el grau de transformació de carbohidrats en els bioproductes desitjats. Prèviament, caldrà avaluar quin són els enzims o microorganismes idonis per a efectuar tal bioreacció.


tornar a la llista