Fitoextracció o ús d’endòfits per a la recuperació selectiva de metalls en llots contaminats,

La realització d’assajos de fitoacumulació en llots contaminats inclou la primera selecció d’espècies vegetals de ràpid creixement compatibles amb el metall específic a eliminar.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La realització d’assajos de fitoacumulació en llots contaminats inclou la primera selecció d’espècies vegetals de ràpid creixement compatibles amb el metall específic a eliminar. Tot avaluant i comparant el potencial creixement d’aquestes espècies en barreges de sòl amb llots contaminats i/o descontaminats, es quantificarà la concentració del metall acumulat a la biomassa vegetal. A partir de la caracterització del sòl restant després d’extreure la biomassa crescuda, s’avaluarà la viabilitat d’emprar aquest sòl en la restauració de terrenys una vegada ja descontaminat.


tornar a la llista