Bioleaching de metalls contaminants en llots industrials per afavorir l’eliminació mitjançant tècniques de precipitació,

En funció de les característiques del llot a tractar s’avalua la viabilitat d’emprar la tècnica de bioleaching per a eliminar el metall pesant que hi sigui present.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

En funció de les característiques del llot a tractar s’avalua la viabilitat d’emprar la tècnica de bioleaching per a eliminar el metall pesant que hi sigui present. S’avalua l’efecte tampó del llot i se selecciona l’origen del llot a tractar que eviti tal efecte. Es seleccionaran cepes microbiològiques comercials (si es disposen) o s’intentarà aïllar microorganismes biolixiviadors del propi llot. La viabilitat del procés de biolixiviació es podrà avaluar a escala de laboratori tot considerant l’ús de residus com a nutrients i segons l’eficiència de solubilització del metall segons diversos dies de tractament. Segons l’eficiència final aconseguida es realitzarien assajos de precipitació selectiva del contaminant solubilitzat.


tornar a la llista