Deshidratació de microalgues i altres productes vegetals per afavorir la seva gestió i ús com a ingredient alimentari,

Segons el tipus de subproducte vegetal i/o microalgues a processar i les característiques cercades d’aquest aliment en forma deshidratada, es realitzarà un primer anàlisi sobre els sistemes actuals de deshidratació més eficaces que permetin garantir les propietats fisicoquímiques i organolèptiques dels productes.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Segons el tipus de subproducte vegetal i/o microalgues a processar i les característiques cercades d’aquest aliment en forma deshidratada, es realitzarà un primer anàlisi sobre els sistemes actuals de deshidratació més eficaces que permetin garantir les propietats fisicoquímiques i organolèptiques dels productes. Segons el tipus de tecnologia considerada com a òptima, es realitzaran proves prèvies a escala de laboratori i pilot industrial per a garantir que la futura instal·lació industrial mantindrà la mateixa qualitat en els seus productes.


tornar a la llista