Gràcies a les noves tecnologies, es disposa d’informació fiable per prendre decisions més sostenibles i millorar l’eficiència de la recollida i transport dels residus, doncs només podem millorar coneixent i mesurant la situació actual.

Genereat i elaborat:

MOBA MOBILE AUTOMATION SL

Descripció

Les dades obtingudes mitjançant les eines tecnològiques de localització, identificació i pesatge són estratègiques per a la sostenibilitat i la gestió del serveis. L’electrònica embarcada s’adapta a les particularitats dels diferents vehicles de recollida i permet l’obtenció de dades fiables per optimitzar les rutes de buidat de contenidors que permeten estalviar en temps de desplaçaments i recursos. Els sistemes de pesatge embarcat converteixen els camions en bàscules mòbils que permeten afegir una valuosa informació per a la optimització del servei de recollida, coneixent la quantitat i tipus de residus i assegurant una major transparència pels clients. La instal·lació de tags i sensors converteixen als contenidors en elements intel·ligents capaços de transmetre informació sobre la seva posició, estat d’emplenat, vandalisme, etc., tot amb l’objectiu de simplificar i automatitzar els processos i facilitar la gestió i el control de la recollida i transport de residus.


tornar a la llista