Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots,

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble).

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble). Optimització de variables operatives com temps de reacció, potencia, energia aplicada i temperatura.


tornar a la llista