La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del recursos i millora de la gestió dels riscos ambiental.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del recursos i millora de la gestió dels riscos ambiental.
Aquests sistemes de Gestió permeten identificar i controlar els riscos ambientals propis de cada organització, implantar objectius de millora i implantar accions que contribueixen a la millora continua de l’empresa.


tornar a la llista