Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistents, materials i documentació, servei de càtering, prevenció i gestió de residus, etc.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistents, materials i documentació, servei de càtering, prevenció i gestió de residus, etc.
Els organitzadors han d’assumir el compromís de vetllar pel compliment de les mesures d’ambientalització des de les etapes més inicials de l’organització. És cabdal la implicació de tots els actors (personal de manteniment, càtering, gestors d’espais, oficina tècnica, etc.). És important monitoritzar i quantificar l’impacte ambientals dels esdeveniments, així com dissenyar estratègies de comunicació per tal de fer partícips als assistents de les bones pràctiques d’ambientalització que incorpora l’esdeveniment i dels resultats aconseguits amb la gestió ambiental aplicada.


tornar a la llista