Per tal de dissenyar o adaptar un model de negoci d’acord amb els principis d’economia circular, cal definir una estratègia clara circular dins del model de negoci, centrada en els principis de circularitat, la maximització de l’eficiència en l’ús dels recursos i l’increment de la rendibilitat.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Per tal de dissenyar o adaptar un model de negoci d’acord amb els principis d’economia circular, cal definir una estratègia clara circular dins del model de negoci, centrada en els principis de circularitat, la maximització de l’eficiència en l’ús dels recursos i l’increment de la rendibilitat. Aquest nou enfoc permet el desenvolupament de nous models de negoci innovadors i competitius, basats en l’exploració de la màxima recirculació i aprofitament de de components materials i la reducció o eliminació de residus, al llarg del cicle de vida dels productes i serveis i des de les fases inicials del disseny d’aquests models de negoci.


tornar a la llista