A més a més de reduir al màxim la demanda energètica de les instal·lacions, cal promoure la implementació de fonts d’energia renovable facilitant la transició energètica del nostre territori cap a un nou model més sostenible.

Generat i eleborat:

LEITAT

Descripció

El cost dels panells fotovoltaics ha disminuint en els darrers anys, la qual cosa permet un cost energètic més competitiu proporcionat per aquesta tecnologia. De fet, és útil avaluar una possible instal·lació de panells fotovoltaics per tal de reduir els costos del consum d’energia i, a més, evitar emissions de CO2.
El cost dels panells és d’aproximadament 700-800 € per kWp (potència màxima produïda), afegint el cost de la instal·lació i altres components, el preu final rondarà els 1.000-1.200 € per cada kWp instal·lat.


tornar a la llista