L’eficiència energètica avui dia és l’element clau a gestionar perquè una empresa es mantingui competitiva en el negoci. En un primer moment millorar l’eficiència es pot aconseguir fàcilment amb projectes específics sobre les pèrdues d’energia més evidents en el procés. Però això no és suficient per assegurar el manteniment de l’eficiència, de fet, per assegurar el millor rendiment del procés durant els anys,

Generat i eleborat:

LEITAT

Descripció

Com a garantia d’una millora contínua del rendiment energètic i d’un important compromís d’estalvi d’energia és possible certificar un sistema de gestió d’energia segons l’ISO 50001. Aquesta certificació, basada en accions voluntàries, demostra que l’empresa certificada ha optat per construir un procés específic per controlar i millorar l’eficiència energètica en el seu propi negoci, des de la compra fins a la producció i la venda.


tornar a la llista